Mar 21, 2009

Puji-pujian


Ramai orang suka kan pujian. tetapi pujian masti lah kena pada caranya.seperti pujian seorang ibu kepada anak nya supaya anak nya lebih berusaha di masa akan datang.

Islam amat mencela seseorang yang mengeluarkan kata2 indah untuk mendapat pujian orang dan orang yang suka membuat kata-kata dan dusta.

Rasulullah sendiri sangat melarang seorang memuji-muji orang lain secara berlebihan sampai mengagungkannya.Baginda tahu jika kata2 sanjungan itu sampai kepada yang dipuji nya,maka terbukalah peluang timbulnya penyakit nifak,kekotoran hati dan terancam nya kesucian roh Islam pada dirinya.

Abu Bakar RA menceritakan:

"seseorang telah memuji orang lain di sisi Rasulullah SAW, maka baginda berkata: "celaka kamu! Kamu telah memotong leher temanmu: diulangnya perkataan itu sebanyak tiga kali. kemudian baginda bersabda : "Siapa saja di antara kamu yang suka menyanjung-nyanjung saudaranya, maka jangan ragu katakanlah kepadanya: "Apakah kamu tahu keadaan si pulan sebenarnya? Allah lah yang mencukupi hal ehwalnya,dan tidak ada sorang pun yang lebih suci daripada Allah.mengapa kamu tidak mangira begini dan begitu,padahal kamu mengetahui bahawa semua itu dari Allah."
HR Asy Shaikhan dan Abu Daud.

Jadi seharus nya pujian pujian itu hanyalah milik Allah.banyakkan memuji-Nya dan mengingatinya.kerana dengan mengingatinya hati bertambah tenang.

No comments:

Post a Comment